Danes je 31.10.2020
Najnovejši članki

Pravilnik o hrambi in arhiviranju dokumentarnega gradiva (vzorec)Garancija

21.10.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT , 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZposS in 81/19, 36/ ...

Dostopno za naročnike: Profi

Varstvo osebnih podatkov zaposlenih pri javnem naročilu (poziv DKOM)Garancija

14.10.2020, Kadrovska asistenca, Kadrovske storitve d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Državna revizijska komisija nas je pozvala, da predložimo dokumentacijo za namen ugotavljanja pogojev za začetek postopka o prekršku oziroma zbiranja dodatnih dokumentov v zvezi z enim izmed javnih naročil. Med ...

Dostopno za naročnike: Profi

Vzorci dokumentov za delo od doma in zagotavljanje varstva osebnih podatkov

5.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Če se ob naraščanju števila okužb, tudi v vašem podjetju odločate za omogočanje dela na domu, smo na portalu Vzorci pogodb pripravili nabor pravno preverjenih vzorcev dokumentov, s katerimi boste uredili vidik varstva osebnih podatkov. Vsebine so na voljo ...

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj

1.10.2020, Vir: Ministrstvo za pravosodje, gov.si

Vlada RS je septembra sprejela predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD). Ta velja za policijo, državna tožilstva, zavode za prestajanje kazni zapora in probacijo, delno pa se nanaša tudi na kazensko sodstvo ( ...

Zmeda glede merjenja temperature: jo morate v podjetju meriti?

30.9.2020, Vir: Informacijski pooblaščenec

Informacijska pooblaščenka (IP) je objavila nekaj pojasnil glede merjenja temperature v podjetjih, tj. zaposlenih in obiskovalcev. Kot je zapisala, glede na aktualne predpise, »merjenje temperature nikakor ni nujen in smiseln ukrep vedno in povsod«. ...

Zajezitev okužb na delovnem mestu in varstvo osebnih podatkov

29.9.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Delodajalci so upravljavci osebnih podatkov, ob tem pa velja, da je obdelava slednjih dopustna le, če ima delodajalec za to ustrezno pravno podlago. Zaradi koronavirusa pa se mnogi soočajo z dilemo, kaj je dopustno za zajezitev okužb na eni strani, in varstvom ...

Izjava delavca o prisotnosti simptomov covid-19 pred opravljanjem dela v delovnih prostorih delodajalca (vzorec)Garancija

28.9.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. OPOMBA 1: Delodajalec ni kar avtomatično upravičen do sistematičnega zbiranja osebnih podatkov vseh delavcev, v zvezi s SARS-CoV-2, na vseh delovnih mestih. Preden ...

Dostopno za naročnike: Profi

Informacijska pooblaščenka o merjenju temperature v podjetjih

21.9.2020, Vir: Informacijski pooblaščenec

Informacijska pooblaščenka (IP) se je odzvala na napovedan ukrep o merjenju temperature v podjetjih zaposlenim in obiskovalcem. Kot zapisano, je zdravstvena stroka tista, ki lahko tak ukrep opredeli kot nujen in učinkovit, IP pa dodaja, da se mora v tem primeru ...

Varstvo osebnih podatkov v luči koronavirusa Garancija

11.9.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Z namenom preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom, so se v praksi mnogi delodajalci, z namenom izpolniti svojo obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, poslužili številnih preventivnih ukrepov, ki pravzaprav pomenijo obdelavo osebnih ...

Dostopno za naročnike: Profi

Nove smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov

9.9.2020, Vir: Informacijski pooblaščenec, Evropski odbor za varstvo podatkov

Informacijski pooblaščenec (IP) obvešča, da je Evropski odbor za varstvo podatkov sprejel: Smernice o konceptih upravljavca in obdelovalca v Splošni uredbi o varstvu podatkov Smernice, ki bodo v javnem posvetovanju, se nanašajo na pojme upravljavec, ...

več člankov
Najbolj brani članki

Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov - DPO (vzorec)Garancija

15.1.2018, Mojca Fakin, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu Vzorec predstavlja fakultativen interni dokument s katerim podjetje določi pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v podjetju (DPO). O tem, kdaj je podjetje obvezano določiti DPO in kdaj ne, si preberite v ločenem prispevku. ...

Dostopno za naročnike: Profi

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (vzorec)Garancija

27.3.2018, Ela Omersa, univ. dipl. prav., LL. M., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. Družba [firma] , [naslov], matična številka: _____________, (v nadaljevanju: » upravljavec «) na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami, ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi

Pogodba o obdelavi osebnih podatkov (vzorec)Garancija

14.5.2018, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Pogodba o obdelavi osebnih podatkov - VZOREC (na podlagi 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) Odprite vzorec v Wordu. 1.__________ (naziv pravne osebe) , ____________ (sedež), ___________ ( ...

Dostopno za naročnike: Profi

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov po GDPR (vzorec)Garancija

15.12.2017, Mojca Fakin, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu Vzorec je pripravljen za več namenov, kjer stranke ta namen ustrezno opredelijo, vzorec je za lažje razumevanje podan na konkretnem primeru: v oglatih oklepajih so zato podana pojasnila in primeri, katere podatke je ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi

Pot do skladnosti z novo ureditvijo, ki jo prinaša Splošna uredbaGarancija

22.12.2017, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Uredba (EU) 2017/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ( ...

Dostopno za naročnike: Profi
Več člankov
Seminarji

Praktična delavnica GDPR: Priprava in uskladitev internih aktov v podjetju

Predavateljica: Maja Brajnik

Dejstvo je, da se je nova evropska uredba o varstvu podatkov (Uredba GDPR) začela neposredno uporabljati že 25. maja 2018. Če ste med tistimi, ki do sedaj še niste uspeli uskladiti svojega poslovanja z novimi pravili, je sedaj skrajni čas, da se temu posvetite. Na praktični delavnici bomo skupaj z vami pripravljali konkretne akte, ki jih v vašem podjetju potrebujete! Število mest na seminarju je omejeno. Več informacij >>>

Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

Predavateljici: Maja Brajnik in Zlatka Markovič, skrbnici osebnih podatkov

Na posvetu, ki ga bosta vodili pravnici ter skrbnici osebnih podatkov z bogatimi praktičnimi izkušnjami, bodo predstavljena vsa ključna področja in vprašanja, v katera je Uredba GDPR posegla. Seminar je zastavljen praktično ter na način, da bodo udeleženci dobili jasno sliko o vseh njihovih novih obveznostih s področja varstva osebnih podatkov. S temi informacijami bodo organizacije oz. institucije javnega sektorja lahko uskladile svoje poslovanje z določili Uredbe GDPR. Več informacij >>>

GDPR po členih
Avtorji
Ela Omersa

Ela Omersa

univ. dipl. prav., LL.M., odvetnica v Odvetniški pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc. Njena glavna delovna področja so področja delovnega in socialnega prava, varstva (osebnih) podatkov, gospodarskega in splošnega civilnega prava.

Tanja Bohl

Tanja Bohl

univ. dipl. prav., je ustanoviteljica Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. in ena vodilnih strokovnjakov na področju delovnega prava v Sloveniji. Kot odvetnica se že mnogo let ukvarja z delovnimi razmerji, pri čemer se pogosto srečuje tudi s področjem varstva osebnih podatkov, ki je vedno bolj pomembno pravno področje.

Urška Krivec

Urška Krivec

univ. dipl. prav., je kot strokovna sodelavka, specializirana za področje delovnega prava, zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl. Ker je področje delovnega prava pogosto povezano tudi s področjem varstva osebnih podatkov, slednje pa v zadnjem času postaja vedno bolj pomembno pravno področje, je v zadnjih dveh letih svoje izobraževanje in praktično izpopolnjevanje usmerila tudi na to (vedno bolj aktualno) področje.

Mojca Fakin

Mojca Fakin

univ. dipl. prav., je od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc. Njena primarna delovna področja so področje delovnega prava, varstvo (osebnih) podatkov, področje nepremičnin in gradbenega prava, kot tudi pravo varstva potrošnikov.